“چارم ، مهره های دلربا” چیست؟

مهره هایی هستند که به وسیله ی آن ها دستبند یا گردنبند خود را تزیین می کنید.

پاییه های دستبند یا زنجیر گردنبندمی تواند جنس های مختلفی باشند.

چارم نقره : درخت کریسمس

شما می توانید دستبندیا گردنبندی از جنس طلا، نقره، استیل و یا حتی چرم داشته باشید.

شما برای تزیین گردنبند یا دستبند خودمی توانیدسنگ ها و مهره های زینتی را به آن آویزان کنید.

به آن سنگ ها یا مهره ها “چارم ، مهره های دلربا “گفته می شود.

این مهره ها می توانند از جنس چوب ، کریستال ، مهره های رنگی ، نقره یا طلا باشند.

بسیار جالب خواهد بود زمانی که شما بتوانید ظاهر و رنگ دستبند خود را با کیف یا ساعت خود ست کنید.

یا ظاهر گردنبند خود را با رنگ لباسی که پوشیده اید را ست کنید.

برای دیدن طرح های بیشتر از چارم ها بر روی لینک زیر بزنید.

https://gifterland.ir/product-category/%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%85-charm/